Κρανάη, Φάρος

Ο φάρος στην Κρανάη (Παναγιώτης Κατσίχτης)