Κρυφός Παράδεισος

Αλύπα Λακωνίας (Χρήστος Μπαλαμπάνος)