Προθεσμία για απογραφή ζωικού κεφαλαίου

ktinotrofos

ktinotrofos

Στα κατά τόπους αγροτικά κτηνιατρεία καλούνται να προσέλθουν από 1/11 έως 15/12 οι αιγοπροβατοτρόφοι, προκειμένου να καταθέσουν την ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου τους. Μαζί τους θα πρέπει να έχουν συμπληρωμένο το μητρώο της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν ήδη παραλάβει.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής τονίζει ότι η κοινοποίηση της ετήσιας απογραφής είναι υποχρεωτική και η εκπρόθεσμη κατάθεση αποτελεί παράβαση.