Από την Πέμπτη 17 έως και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου θα γίνεται εκ περιτροπής κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της εθνικής οδού Σπάρτης – Γυθείου από το 15ο έως το 15,45 χιλιόμετρο.

Η προσωρινή αυτή ρύθμιση κρίθηκε απαραίτητη λόγω των εργασιών για την ολοκλήρωση της υπό κατασκευή οδού και της περιοχής του ισόπεδου κόμβου 4 στο πλαίσιο του έργου της παράκαμψης Σπάρτης.