Κυριαρχεί το θέμα της ανακύκλωσης στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης

parataxi Argeitakou

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30/3 στις 19.30′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Περί νομιμότητας της σύμβασης του δήμου για τη μεταφορά και αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών και καταγγελία αυτής (αίτηση εκπροσώπου μείζονος αντιπολίτευσης). Εισηγητές οι κ.κ. Σταύρος Αργειτάκος και Χρήστος Μπουγάδης.

2ο Ενημέρωση επί του υπομνήματος της εταιρείας “Λακωνική Βιοενεργειακή” – Διαχείριση απορριμμάτων. (δήμαρχος)

3ο Γνωμοδότηση δημοτικού συμβουλίου για μεταβολές σχολικών μονάδων: α) Ίδρυση τμήματος ένταξης στο 6/θέσιο δημοτικό σχολείο Γκοριτσάς-Σκούρας και β) Ίδρυση τμήματος ένταξης στο 12ο 2/θέσιο νηπιαγωγείο Σπάρτης. (Χρίστος Πλειώτας)

4ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τη συνεχιζόμενη προμήθεια γάλακτος έτους 2015. (Δημήτριος Αποστολάκος)

5ο Αναμόρφωση – τακτοποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων έτους 2016. (Δημ. Αποστολάκος)

6ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών. (Δημ. Αποστολάκος)

7ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση παιδικής χαράς Ευαγγελίστριας Σπάρτης» αναδόχου Κ/Ξ Γ. Λιόκαυτος – Π. Παπαποστόλου και ΣΙΑ ΟΕ. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

8ο Έγκριση εκτέλεσης εργασιών για «Κατασκευή ράμπας επί κοινόχρηστου χώρου» στην ΤΚ Καρυών – αίτημα κ. Δημητρίου Πρεκεζέ. (Παν. Αργυρόπουλος)

9ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση κτιρίου δημοτικής αποθήκης στην ΤΚ Ξηροκαμπίου ΔΕ Φάριδος», αναδόχου Ελευθερίας Σουρλή. (Παν. Αργυρόπουλος)

10ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αναπαλαίωση δημοτικού κτιρίου (πρ. Ξανθάκου) – 1ος ειδικός προϋπολογισμός», αναδόχου Πολυζώη Σωτηράκου. (Παν. Αργυρόπουλος)

11ο Διαγραφή οφειλών. (Δημ. Αποστολάκος)

12ο Συγκρότηση τριμελών επιτροπών (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) διενέργειας ορισμού επιτροπών παραλαβής προμηθειών δήμου Σπάρτης για το έτος 2016 της παρ.1 του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ. (Παν. Αργυρόπουλος).