Κυριαρχούν τα τεχνικά θέματα στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης

Dimarxeio Spartis

Με είκοσι πέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την προσεχή Τετάρτη (10/2, 6.30′ μμ) το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης:

1ο Αποδοχή του πίνακα κατανομής καθορισμού από τους μετόχους της ανάληψης υποχρεώσεων μείον απαιτήσεων, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής εκάστου στο κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Αναπτύξεως Βορείων και Βορειοανατολικών Κοινοτήτων Λακεδαίμονος Νομού Λακωνίας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» και με το διακριτικό τίτλο «Πάρνωνα – Ταϋγέτου» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», όπως προβλέπει το αρ.109 παρ.8 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το αρ.46 παρ.1 του Ν.4257/14. (Εξ αναβολής). Εισηγητής ο κ. Βασίλης Σκρουμπέλος.

2ο Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για το έτος 2016. (δήμαρχος)

3ο Σχετικά με τη δωρεάν παράδοση αγροτικών προϊόντων από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μελίκης Ημαθίας. (δήμαρχος)

4ο Αίτηση δημοτικής συμβούλου Ελένης Μεντή για χορήγηση άδειας. (Σπύρος Μοιράγιας)

5ο Ανασυγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης». (Χρίστος Πλειώτας)

6ο Ανασυγκρότηση διοικητικού συμβουλίου Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης. (Θεόδωρος Τσαγκαρούλης)

7ο Έγκριση της αριθ.1/2016 απόφασης του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2016». (Θέμης Πατσιλίβας)

8ο Έγκριση της αριθ.2/2016 απόφασης του Νομικού Προσώπου Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί ψηφίσεως προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2016». (Σάββας Βελισσάρης)

9ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια θραυστού υλικού (3Α) και αμμοχάλικου ΔΕ Μυστρά» έτους 2015. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

10ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια θραυστού υλικού (3Α) και αμμοχάλικου ΔΕ Σπάρτης» έτους 2015. (Π. Αργυρόπουλος)

11ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων ΤΚ Χρυσάφων». (Π. Αργυρόπουλος)

12ο Έγκριση αναληφθείσας από το δήμαρχο δαπάνης κατεπείγουσας ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών «Αποκατάσταση κυκλοφορίας οδού πλησίον ρέματος “Μπογδαμου” στην ΤΚ Μυστρά, κατόπιν πτώσης βράχου και χωμάτων» λόγω έκτακτης ανάγκης – Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2016. (Δημήτρης Αποστολάκος)

13ο Έγκριση αναληφθείσας από το δήμαρχο δαπάνης για «Κατεπείγουσα ανάθεση εργασιών και προμηθειών για την κατάσβεση πυρκαγιάς στον πρώην ΧΑΔΑ» λόγω έκτακτης ανάγκης – Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2016. (Δ. Αποστολάκος)

14ο Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2015. (Π. Αργυρόπουλος)

15ο Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για συγκρότηση τριμελούς επιτροπής (για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων που οδηγούνται υποχρεωτικά σε θανάτωση ή σφαγή). (Σπ. Μοιράγιας)

16ο Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για τη συγκρότηση του Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων και Κέντρων Διασκέδασης για το έτος 2016. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

17ο Έγκριση εκτέλεσης εργασιών στο κοιμητήριο της ΤΚ Λογκανίκου με δαπάνες της Ένωσης των Εν Αττική Λογκανικιωτών «Προφήτης Ηλίας». (Π. Αργυρόπουλος)

18ο Ανάδειξη με τη διαδικασία της κληρώσεως ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών των άρθρων 67 και 70 του ΠΔ 28/80 και άρθρων 209 και 273 του Ν.3463/2006 αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για το χρονικό διάστημα μέχρι τέλους του έτους 2016 και για τυχόν συνεχιζόμενες στο επόμενο έτος. (Νικόλαος Φλώρος)

19ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ ΥΑ11389/93) αρμοδιότητας της Δ/νσης Περιβάλλοντος. (Παναγιώτης Ρήγας)

20ό Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αναπαλαίωση δημοτικού κτιρίου (πρ. Ξανθάκου) – 1ος ειδικός προϋπολογισμός», αναδόχου Πολυζώη Σωτηράκου. (Π. Αργυρόπουλος)

21ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση περιοχής κολυμβητηρίου δήμου Σπάρτης», αναδόχου «Πολυεργον» Π. Κιρκίρης – Χ. Κυριαζίδης & ΣΙΑ ΕΕ. (Π. Αργυρόπουλος)

22ο Περί έγκρισης ή μη συμμετοχής τριών υπαλλήλων του δήμου σε σεμινάριο που θα διεξαχθεί στην Αθήνα την 15/2/2016 από το Κέντρο Εκπαίδευσης με θέμα «Εφαρμογή νέου μισθολογίου (Ν.4354/15) στους ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών». (Δ. Αποστολάκος)

23ο Εξέταση αιτήματος κ. Γεωργίου Πρίμπα σχετικά με καθορισμό χρήσης γης σε τμήμα ακινήτου επί των οδών Λυκούργου αρ.77 και Πλήθωνος Γεμιστού στη Σπάρτη, σε Ο.Τ. χωρίς αριθμό, που περικλείεται από τις οδούς Λυκούργου – Πλήθωνος Γεμιστού – Ευαγγελιστρίας – Κ. Παλαιολόγου. (Π. Αργυρόπουλος)

24ο Δωρεάν παραχώρηση ή μη του καταστήματος 6 της δημοτικής αγοράς Σπάρτης. (Δ. Αποστολάκος)

25ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα Μυστρά 2015». (Π. Αργυρόπουλος)