Λακωνία: Ανακοινώθηκαν οι δικαιούχοι επισιτιστικής συνδρομής

trofima

trofima

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα υπαγωγής στο επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Οι ωφελούμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής τους:

1. Ηλεκτρονικά από το ΗΔΙΚΑ ΑΕ (www.idika.org.gr/teba) με τους κωδικούς Taxis,

2. Από τις ιστοσελίδες των δήμων,

3. Με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης, από σχετικό πίνακα που θα αναρτηθεί επίσης από τους δήμους.

Τρόπος υποβολής ενστάσεων

Οι ενστάσεις υποβάλλονται έντυπα ενώπιον των πιστοποιημένων χρηστών, φέρουν πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και θα συνοδεύονται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων που αποδεικνύουν τους λόγους τους οποίους επικαλείται. Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί μέσα σε επτά ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της δημόσιας ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Πληροφορίες παρέχονται στα παρακάτω αρμόδια γραφεία:

Δήμος Ανατ. Μάνης

Χρήστος Πλειώτας

27330 29037

Δήμος Σπάρτης

Παναγιώτα Μαχαίρα

27310 22226

27310 81866

(εσωτ. 123, 122)

Δήμος Μονεμβασίας

Ελένη Τζακα

27323 60570

Δήμος Ευρώτα

Μαρία Μαυροματίδη

27353 60030

Δήμος Ελαφονήσου

Σταυρούλα Αλεβίζου

27340 23338

27340 61294