Λακωνία, ο μοναδικός νομός χωρίς Διοικητικό Πρωτοδικείο

Ερώτηση σχετικά με την υποστελέχωση του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως και την έλλειψη Διοικητικού Πρωτοδικείου στη Σπάρτη κατέθεσε ο βουλευτής Θανάσης Δαβάκης.

Στην ερώτηση, την οποία συνυπογράφουν όλοι οι βουλευτές Πελοποννήσου της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, επισημαίνεται ότι ενώ έχουν περάσει περισσότερα από δύο χρόνια από την προηγούμενη φορά που το θέμα τέθηκε υπόψιν του υπουργείου Δικαιοσύνης, το χρονίζον πρόβλημα της υποστελέχωσης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης παραμένει μέχρι σήμερα άλυτο.

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα, τόσο στην καταγραφή των πρακτικών όσο και στην έκδοση των αποφάσεων, και κατά συνέπεια να προκαλούνται μεγάλες καθυστερήσεις αλλά και σοβαρή δυσλειτουργία στην απονομή της δικαιοσύνης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Δαβάκης στο ζήτημα της παραπομπής στις καλένδες της ίδρυσης Διοικητικού Πρωτοδικείου στη Σπάρτη, ώστε ακόμη και σήμερα ο νομός μας να εξυπηρετείται από το Μεταβατικό Τμήμα του Πρωτοδικείου Τρίπολης, με αποτέλεσμα να υποβάλλονται οι λάκωνες σε περιττά έξοδα και μεγάλη ταλαιπωρία κάθε φορά που επιδιώκουν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για διοικητικές υποθέσεις.

Κλείνοντας, οι συνυπογράφοντες βουλευτές καλούν τον υπουργό Δικαιοσύνης να απαντήσει για τις προθέσεις του και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα, ώστε να πάψει η Λακωνία να είναι ο μοναδικός νομός χωρίς Διοικητικό Πρωτοδικείο.