Λακωνία: Στο ΠΑΑ τέσσερα έργα βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας

Σημαντικά έργα αγροτικής οδοποιίας της Λακωνίας εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020:

1. «Αγροτική οδοποιία (ασφαλτόστρωση) Κάμπος Βορδόνιας – Ευρώτας 3 χλμ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 364.488,20€. Δικαιούχος ο δήμος Σπάρτης.

2. «Αγροτική οδοποιία Πελλάνας – Γεωργιτσίου 3 χλμ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 259.633,25€. Δικαιούχος ο δήμος Σπάρτης.

3. «Αγροτική οδοποιία Μάνδρες – Ντεμίρια 3 χλμ» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 328.825€. Δικαιούχος ο δήμος Σπάρτης.

4. «Πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (βελτίωση – ασφαλτόστρωση – τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου Βαλτάκι – Αγία Μαρίνα ΤΚ Αγίου Νικολάου ΔΕ Βοιών Δήμου Μονεμβασίας)» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 510.000€. Δικαιούχος ο δήμος Μονεμβασίας.