Λιμάνι Γυθείου: Παρατείνεται μέχρι τέλος του χρόνου η ολοκλήρωση της επέκτασης

Gytheio

Στο τέλος του έτους αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί τα έργα αναβάθμισης στο λιμάνι του Γυθείου, που είχαν σταματήσει πέρυσι το καλοκαίρι. Οι τεχνικές μελέτες και τα ενημερωτικά δελτία δεδομένων εγκρίθηκαν στα τέλη του Αυγούστου 2011 και η απόφαση καταχώρησης καταρτίστηκε το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Η νομική ανάληψη υποχρέωσης με τον ανάδοχο υπογράφηκε τον Ιούλιο του 2012. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι εργασίες θα έπρεπε να ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2015, ωστόσο τόσο οικονομικά όσο και τεχνικής φύσεως ζητήματα οδήγησαν στην καθυστέρηση που έχει προκύψει.

Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης του έργου, προβλέπεται η επέκταση του προσήνεμου μόλου κατά 110 μέτρα προς βόρεια, στην ίδια κατεύθυνση του υφιστάμενου μικρού τμήματος, με το ίδιο πλάτος 13,65 μέτρα. Τα κρηπιδώματα της δυτικής πλευράς του μώλου που προκύπτουν από το υφιστάμενο τμήμα και την επέκταση θα μπορούν να εξυπηρετήσουν επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία (Ε/Γ – Ο/Γ) μήκους μέχρι 150 μέτρα, που έχουν καθαρό βάθος 8,50 μέτρα από τη μέση στάθμη της θάλασσας και είναι θεμελιωμένα στα 9 μέτρα. Τα κρηπιδώμτα της ανατολικής πλευράς θα μπορούν να εξυπηρετήσουν κρουαζιερόπλοια μήκους μέχρι 200 μέτρων, έχουν καθαρό βάρος 10 μέτρα και είναι θεμελιωμένα στα 10,50 μέτρα από τη μέση στάθμη της θάλασσας. Η αύξηση δε του χερσαίου χώρου θα επιτρέπει την πρόσδεση στο βόρειο μέτωπο δύο σκαφών Ε/Γ – Ο/Γ μήκους μέχρι 150 μέτρων, όπου το ένα πλαγιοπρυμνοδετημένο και το άλλο πρυμνοδετημένο, και στο δυτικό μέτωπο ένα εμπορικό πλαγιοδετημένο μήκους μέχρι 80 μέτρα.

Η τελική δαπάνη, σύμφωνα με τη σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανέρχεται σε 14.457.850, 80 ευρώ, μαζί με το ΦΠΑ. Ένα μέρος του είναι έτοιμο από το καλοκαίρι και έχει δοθεί σε χρήση για μετρίου εκτοπίσματος πλοία, όπως αυτό που εκτελεί το δρομολόγιο Γύθειο – Κύθηρα – Χανιά, που αγκυροβολεί σε μια από τις νέες θέσεις στο νέο κομμάτι του λιμανιού.

πηγή: εφημερίδα “Μανιάτικη Αλληλεγγύη”