Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας: Ανακοίνωση για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών

Ο Δήμος Μονεμβασίας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έχουν προγραμματίσει, ήδη από την προηγούμενη δημοτική περίοδο, τη διαδικασία για την κατασκευή μαρίνας στην περιοχή μεταξύ Ρεβάνς και Παλαιοκάστρου. Γι’ αυτό το λόγο έχουν προβεί σε σειρά ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση. Η περιοχή του Παλαιοκάστρου είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος και για να εκτελεστεί οποιοδήποτε έργο πρέπει πρώτα να εκδοθούν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις, κάτι που είναι δύσκολο και χρονοβόρο.

Το Λιμενικό Ταμείο τελειώνει την εξομοίωση της ζώνης λιμένος, και είναι σε καλό δρόμο η διαδικασία νομιμοποίησης των υπαρχόντων έργων. Στον προϋπολογισμό του για το 2016 έχει εγγραφεί πίστωση 30.750 ευρώ για την εκπόνηση των πρώτων υποστηρικτικών μελετών κατασκευής της μαρίνας, και, εφόσον εγκριθεί η χωροθέτηση, θα προχωρήσει η εκπόνηση της οριστικής μελέτης.

Επίσης σε εξέλιξη βρίσκεται και η εκπόνηση της μελέτης για το δρόμο του Παλαιοκάστρου.

“Επειδή κατά καιρούς παρουσιάζονται κάποιοι που προσπαθούν να υποκαταστήσουν το δήμο και το Λιμενικό Ταμείο, παρουσιάζοντας σχεδιασμούς-σκέψεις ως εφαρμόσιμες μελέτες και απλές κατασκευές”, σημειώνει ο πρόεδρος του ΔΛΤ κ. Χαράλαμπος Κουτσονικολής, “καθιστούμε σαφές ότι, σε κάθε περίπτωση, αρμόδιος και υπεύθυνος φορέας για τον σχεδιασμό – υλοποίηση – λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων του δήμου μας είναι το Λιμενικό Ταμείο και ουδείς άλλος. Μόνο με βάση αυτή την αρχή είναι εφικτή η συνεργασία με όποιον το επιθυμεί, και βεβαίως επιδιώκουμε και προσδοκούμε αυτή τη συνεργασία και τη βοήθεια των συμπολιτών μας και όσων διατίθενται για το καλό του τόπου μας”.