Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας: Πρόσληψη ενός ναυαγοσώστη

nayagosostis

nayagosostis

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει έναν ναυαγοσώστη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από τις 10 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου 2015.

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου αναγνωρισμένης σχολής ναυαγοσωστικών μέσων και να πληροί τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου (Πλατεία Ηρώων – Νεάπολη Λακωνίας, τηλέφωνο 27343 60128) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Γιώργος Κοντραφούρης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.