Λογοθεραπευτική αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο

γράφει η λογοθεραπεύτρια Φροσούλα Μπάτζιου, υπεύθυνη του Κέντρου Λογοθεραπείας “Χάρισμα”


Ο νευρολόγος είναι ο ειδικός υπεύθυνος για την αξιολόγηση και θεραπεία ατόμων με εγκεφαλική βλάβη.

Η μετά το εγκεφαλικό φροντίδα αποτελεί ευθύνη μιας ομάδας αποκατάστασης. Εκτός από τον λογοθεραπευτή, η ομάδα θα πρέπει τουλάχιστον να διαθέτει φυσικοθεραπευτή, εργοθεραπευτή και κοινωνικό λειτουργό.

Οι λογοθεραπευτές ενδιαφέρονται για τη βελτίωση και όχι μόνο για την παρατήρηση της αντίδρασης ενός ασθενούς. Βοηθάμε τον ασθενή τροποποιώντας ή συμπληρώνοντας ένα ερέθισμα ή δίνοντας πληροφορίες. Σε μια δοκιμασία κατανόησης, μπορούμε να απλοποιήσουμε ένα γλωσσολογικό ερέθισμα για να βελτιώσουμε την αντίδραση. Για μια δοκιμασία κατονομασίας μπορεί να συμπληρώσουμε την εικόνα με στοιχεία για το όνομα ενός αντικειμένου.

Οι λογοθεραπευτές ξεκινάμε τη θεραπεία με αυτό που ο ασθενής μπορεί ήδη να κάνει, το οποίο φαίνεται άμεσα ή έμμεσα στην αρχική εξέταση. Αυτό σημαίνει ότι βασιζόμαστε σε δοκιμασίες που παράγουν υψηλή συχνότητα ακριβών απαντήσεων χωρίς εξάσκηση.

Ένας καλός γενικός κανόνας είναι να διατηρείται η επίδοση του ασθενούς στο 60 ως 80% των άμεσων σωστών απαντήσεων, κατά την έναρξη μιας δεδομένης δοκιμασίας.

Όταν ένας ασθενής ξεκινά να κάνει 30% και πλέον λάθη, προσαρμόζουμε τη δοκιμασία ώστε να είναι πιο εύκολη ή πηγαίνουμε σε άλλη δοκιμασία στην οποία η φυσιολογική επεξεργασία θεωρείται δεδομένη.

Μια θεραπεία μπορεί να ξεκινά με απόλυτη εξάρτηση από τον κλινικό για την αντίδραση (μίμηση) και σταδιακά να παίρνει κατεύθυνση όπου ο ασθενής ανεξαρτητοποιείται από τον θεραπευτή.

Η θεραπεία αλλάζει κατά τη διάρκεια των συνεδριών, γιατί αλλάζει ο ασθενής. Η σταθερή θεραπεία είναι σημάδι σταθερού ασθενούς.

Ένας ασθενής ανταποκρίνεται σ’ ένα ερέθισμα και ανταμείβεται μετά από μια επαρκή απόκριση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2731 5 51035 (Κέντρο Λογοθεραπείας “Χάρισμα”, Αγησιλάου 48 Σπάρτη).