Λύσεις στο ζήτημα των δασικών χαρτών αναζήτησαν με τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος οι βουλευτές Αραχωβίτης – Κοζομπόλη

Οι βουλευτές Μεσσηνίας Παναγιώτα Κοζομπόλη – Αμανατίδη και Λακωνίας Σταύρος Αραχωβίτης συναντήθηκαν χθες με τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλο και συζήτησαν θέματα που άπτονται της ανάρτησης των δασικών χαρτών. Στη συνάντηση τέθηκαν ζητήματα που μπορούν να ρυθμιστούν για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής υπουργός δεσμεύτηκε να υιοθετήσει τις καλύτερες δυνατές λύσεις ως προς τα παρακάτω θέματα που τέθηκαν από τους βουλευτές:
• Τη διεύρυνση των κατηγοριών που εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου για την άσκηση αντιρρήσεων.
• Τη δικαιότερη διαμόρφωση των προβλεπόμενων ποσών παραβόλων επί των αντιρρήσεων, με περισσότερες κλίμακες στρεμμάτων.
• Την επιστροφή των καταβληθέντων παραβόλων σε περίπτωση που οι προσφεύγοντες δικαιώνονται.
• Τη στήριξη των δήμων και των δασικών υπηρεσιών, ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες και να διευκολύνονται αζημίως στον εντοπισμό και την αποσαφήνιση του χαρακτήρα των αγροτεμαχίων τους.

“Σε κάθε περίπτωση”, αναφέρουν οι δύο βουλευτές, “η ανάρτηση των δασικών χαρτών είναι μια διαδικασία που θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα την ισχυροποίηση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, αλλά και τη διασφάλιση των δασών ως πολυτίμου και σαφώς ορισμένου πλούτου της χώρας μας και σαν τέτοια θα πρέπει να υποστηριχθεί και να αγκαλιαστεί από τους πολίτες. Η καθυστέρηση της κατάρτισης δασολογίου από τις προηγούμενες κυβερνήσεις επί πολλές δεκαετίες, προσθέτει δυσκολίες στη δίκαιη, έγκυρη και ορθή τακτοποίηση αυτής της αναγκαίας μεταρρύθμισης. Η αδήριτη ανάγκη της κατάρτισης δασολογίου (είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν διαθέτει) είναι μια σοβαρή υπόθεση, που θα προστατέψει την αγροτική περιουσία των πολιτών από αυθαίρετες πράξεις της διοίκησης, και ταυτόχρονα θα προστατέψει τη δημόσια περιουσία από καταπατητές. Το θέμα αυτό είναι μια σοβαρή υπόθεση, που απαιτεί από όλους, τη διοίκηση, τους πολίτες και τους φορείς, ψύχραιμη και αντικειμενική προσέγγιση και όχι δαιμονολογίες και κομματική εκμετάλλευση”.