Μάθε πού ψηφίζεις

kalpi

kalpi

Οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν σε ποιο εκλογικό τμήμα ψηφίζουν, συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στην εφαρμογή «Μάθε πού ψηφίζεις», η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr).

Εναλλακτικά, σχετικές πληροφορίες παρέχει το ίδιο υπουργείο στο τηλέφωνο 213 136 1500.