Μάνη: Έρχονται “καμπάνες” για λάθος δηλώσεις τμ

dimotika teli

dimotika teli

Ύστερα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στο δήμο Ανατολικής Μάνης παρατηρήθηκε μεγάλη απόκλιση μεταξύ δηλωθέντων και πραγματικών τετραγωνικών μέτρων σε ακίνητα, βάσει των οποίων υπολογίζονται τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Με απόφαση λοιπόν του δημοτικού συμβουλίου και με γνώμονα την ίση μεταχείριση των δημοτών, ορίστηκαν οι παρακάτω προθεσμίες για διόρθωση των τετραγωνικών χωρίς επιβαρύνσεις ή κυρώσεις:

– Έως 31/7/2015 για διόρθωση τμ σε επαγγελματικούς χώρους,

– Έως 31/8/2015 για διόρθωση τμ σε οικίες.

Για τη δήλωση – διόρθωση οι πολίτες καλούνται να προσέλθουν στις Υπηρεσίες Εσόδων του δήμου στο Γύθειο και την Αρεόπολη, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

β) Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στις περιπτώσεις που η δήλωση υποβάλλεται από πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στο λογαριασμό ΔΕΗ.

Μετά τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών ο δήμος θα συγκροτήσει τα απαραίτητα κλιμάκια και θα προβεί σε ελέγχους. Εάν διαπιστωθούν διαφορές στα τετραγωνικά μέτρα, ο εκάστοτε δημότης θα κληθεί να καταβάλει αναδρομικά τα αναλογούντα τέλη της τελευταίας πενταετίας (εννοείται για τα πραγματικά τετραγωνικά).

Η ανταπόκριση των πολιτών στο κάλεσμα αυτό, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο δήμος, εκτός του ότι θα τον απαλλάξει από τις δυσάρεστες συνέπειες της επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, θα του επιτρέψει να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες καθαριότητας και φωτισμού χωρίς να αναπροσαρμόσει τα δημοτικά τέλη.