Μέλος του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΝΠΔΔ της Αποκεντρωμένης ο Χ. Πισκοπάνης

Piskopanis Xarilaos

Piskopanis Xarilaos

Μέλος του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΝΠΔΔ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου εκλέχθηκε ο Χαρίλαος Πισκοπάνης, υπάλληλος του Λιμενικού Ταμείου Λακωνίας.

Μετά την τελική επικύρωση του εκλογικού αποτελέσματος, δήλωσε: “Ένα μεγάλο ευχαριστώ και δέσμευση ανταπόκρισης στα καθήκοντα που μου ανέθεσαν οι συνάδελφοι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες του ΝΠΔΔ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου”.