ΜέΡΑ25: “Κίνδυνος για την υγεία, τη γεωργική παραγωγή και το περιβάλλον ο ΧΥΤΥ στο δήμο Ευρώτα”

Ερώτηση προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε ο βουλευτής του ΜέΡΑ25 Κρίτων Αρσένης με θέμα “Κίνδυνος για την υγεία, τη γεωργική παραγωγή και το περιβάλλον από τη χωροθέτηση ΧΥΤΥ στη περιοχή Ξηροκάμπια του Δήμου Ευρώτα του Νομού Λακωνίας”.

Όπως αναφέρει σε αυτή ο κ. Αρσένης ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) Πελοποννήσου, προβλέπει τρεις Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων – Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΜΕΑ – ΧΥΤΥ) μια εκ των οποίων στη Λακωνία. Η εν λόγω μονάδα έχει χωροθετηθεί στη περιοχή “Ξηροκάμπια” περίπου 3χλμ από την Σκάλα Λακωνίας, γεγονός που έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων από την Επιτροπή Αγώνα των κατοίκων και την προσφυγή του δήμου εναντίον της απόφασης αυτής. Σημειώνει ακόμα ότι πρόσφατα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου επέτρεψε την αναγκαστική απαλλοτρίωση των κτημάτων για την υλοποίηση του έργου, “με μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από μια σειρά παρατυπίες”.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

“Η συγκεκριμένη θέση στη Λακωνία, έχει κριθεί ότι ενδέχεται να προκαλέσει ιδιαίτερα σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στα υπόγεια και υπέργεια ύδατα, στις καλλιέργειες και στο φυσικό περιβάλλον την περιοχής. Σύμφωνα δε με επιστημονικά τεκμηριωμένη γνωμοδότηση του τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Λακωνίας, η σχεδιαζόμενη μονάδα πρόκειται να επιβαρύνει την ποιότητα των υπόγειων υδάτων που χρησιμοποιούνται για ύδρευση και άρδευση.

Η γνωμοδότηση της εν λόγω υπηρεσίας επισημαίνει ότι η θέση Ξηροκάμπια:

(α) Βρίσκεται επί του καρστικού, δηλαδή υδροδιαπερατού, υδατικού συστήματος της Σκάλας που επικοινωνεί με τον ποταμό Ευρώτα και με ολόκληρο τον υδροφόρο ορίζοντα του Υδατικού Διαμερίσματος της Ανατολικής Πελοποννήσου.

(β) Βρίσκεται 500 μέτρα (στην πραγματικότητα βρίσκεται σε περίπου 440 μέτρα απόσταση, άρα εκτός προδιαγραφών ΠΕΣΔΑ και ΕΣΔΑ) ατ ό τον ποταμό Ευρώτα, και περίπου 4 χλμ από τις πηγές της Σκάλας και την υδρευτική γεώτρηση της Σκάλας, εντός των ορίων του προστατευόμενου Υπόγειου Υδατικού Συστήματος Υδροληψίας που θεσπίστηκαν από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων (ΦΕΚ 1004/Β/24-4-2013), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007.

(γ) Το μεγαλύτερο τμήμα της εν λόγω έκτασης είναι γη υψηλής παραγωγικότητας που αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από τη χωροθέτηση μονάδων ΧΥΤΥ σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου. Γι’ αυτό το λόγο έχει ζητηθεί να γνωμοδοτήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ.

Με βάση τα παραπάνω ρωτά τον υπουργό:

1. Προτίθεται να επανεξετάσει τη χωροθέτηση του ΜΕΑ-ΧΥΤΥ Λακωνίας σε χώρο που δεν θα θέσει σε κίνδυνο με ανεπανόρθωτη ρύπανση τον υδροφόρο ορίζοντα ολόκληρης της Λακωνίας, με άσχημες επιπτώσεις στα ήδη επιβαρυμένα λόγω κρίσης τοπικά αγροτικά προϊόντα, στην ποιότητα ζωής των Κατοίκων, στην ύδρευση και άρδευση της περιοχής και στον τουρισμό;

2. Προτίθεται να ζητήσει γνωμοδότηση από τα συναρμόδια υπουργεία (α) αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων και (β) πολιτισμού και αθλητισμού για τα ζητήματα που τίθενται παραπάνω, επανεξετάζοντας επί της ουσίας την εγκυρότητα της θέσης της όποιας υλοποίησης του σχεδιασμού αυτού;

3. Προτίθεται να αναθεωρήσει τα σχέδια διαχείρισης Υδάτων ώστε να απαγορεύεται η χωροθέτηση μονάδων ΧΥΤΥ, όπως προβλέπεται από διεθνή βιβλιογραφία και τα αρχικά σχέδια;

4. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, προτίθεται να αναθέσει άμεσα σε ανεξάρτητους ειδικούς ερευνητές τον γεωλογικό έλεγχο της Λακωνίας, ώστε άμεσα, τόσο επιστημονικά, όσο και νομικά ορθά, να λυθεί το θέμα της ουσιαστικής και ασφαλούς διαχείρισης των απορριμμάτων στην περιοχή;

5. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να αυξηθεί ουσιαστικά το ποσοστό της ανάκτησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης στην περιοχή για να περιοριστεί η ποσότητα αποβλήτων που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ- ΧΥΤΥ ανεξαρτήτως που θα χωροθετηθούν;