Μέτρα για “θωράκιση” του Δήμου Σπάρτης από πλημμύρες και χιονοπτώσεις

xionia Sparti GK

xionia Sparti GK

Συνεδρίασε την Τρίτη 3 Νοεμβρίου το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας δήμου Σπάρτης, ύστερα από πρόσκληση του δημάρχου Ευάγγελου Βαλιώτη, με θέμα την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα, χιονοπτώσεις και παγετό ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Συζητήθηκαν διεξοδικά θέματα ετοιμότητας και προετοιμασίας, αρμοδιοτήτων και συνεργασίας μεταξύ των φορέων, οι προτεραιότητες επέμβασης κάθε φορέα σε περίπτωση συμβάντος, οι απαιτούμενες ενέργειες για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τα φαινόμενα αυτά. Τονίστηκε η στενή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των αρμόδιων φορέων, η οποία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας, όπως και η ιδιαίτερα σημαντική συμβολή των εθελοντών πολιτικής προστασίας, που ανταποκρίνονται πάντοτε πρόθυμα.

Έγινε αποτίμηση των ενεργειών του προηγούμενου χειμώνα, αλλά και των προβλημάτων, κυρίως γραφειοκρατικών, και αναζητήθηκαν οι λύσεις, ώστε να μην επαναληφθούν. Αναφέρθηκαν όλες οι ενέργειες προετοιμασίας και πρόληψης που έχουν γίνει μέχρι τώρα, όπως και όσες έχουν προγραμματιστεί. Επισημάνθηκε η ανάγκη καθαρισμού της κοίτης ρεμάτων και ποταμών στην περιοχή του δήμου, αλλά και οι δυσκολίες υλοποίησης. Διαπιστώθηκαν οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό και υλικά των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, που δυσχεραίνουν το έργο της αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Αποφασίστηκε να γίνουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για μείωση των κινδύνων, όπως: κατά προτεραιότητα καθαρισμοί σε συγκεκριμένα επικίνδυνα σημεία ρεμάτων, σήμανση επικίνδυνων διαβάσεων σε ποτάμια και απαγόρευση διέλευσης από αυτές σε περίπτωση έντονων φαινομένων, ενημέρωση πολιτών, έγκαιρη προμήθεια και διανομή αλατιού, ελεγχόμενη προσέγγιση σε δρόμους και περιοχές όταν υπάρχει έντονη χιονόπτωση, να δίνεται η άδεια διέλευσης μηχανημάτων από τον κλειστό άξονα Λεύκτρο-Σπάρτη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κλπ.

Αποφασίστηκε επιπλέον να υποβληθεί αίτημα για:

α) έκτακτη χρηματοδότηση για ανάγκες πολιτικής προστασίας του δήμου (για καθαρισμούς ρεμάτων, αποχιονισμούς, προσωπικό κλπ) κατά τη χειμερινή περίοδο,

β) έγκριση τρίμηνης πρόσληψης από τους ΟΤΑ προσωπικού ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση αναγκών πολιτικής προστασίας κατά τη χειμερινή περίοδο, όπως ακριβώς ισχύει και κατά την αντιπυρική,

γ) ενίσχυση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σπάρτης σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό,

δ) εγκατάσταση αμφίβιου ερπυστριοφόρου οχήματος της πυροσβεστικής στη Σπάρτη, ώστε να καλυφθεί η περιοχή ευθύνης της, δηλαδή οι ορεινοί όγκοι Ταϋγέτου και Πάρνωνα.