Μέτρα για την αποφυγή πυρκαγιών

pyrkagia

Σύμφωνα με διάταξη του διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου, απαγορεύεται η καύση αγροτικών εκτάσεων από 15 Απριλίου έως 31η Οκτωβρίου 2020, χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζει ο νόμος.