Μέτρα για τις πλημμυροπαθείς επιχειρήσεις ζητά η ΓΣΕΒΕΕ

gsevee

gsevee

Tην αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία σε επιχειρήσεις διαφόρων περιοχών της χώρας (Λακωνία, Καλαμάτα, Σκόπελος) υπογραμμίζει με επιστολή της προς τους αρμόδιους υπουργούς η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).

Συγκεκριμένα προτείνεται να προωθηθούν σε όλες τις πληγείσες περιοχές οι παρακάτω παρεμβάσεις, μερικές από τις οποίες θα πρέπει να έχουν μόνιμη θεσμική και νομική ισχύ:

Αποκατάσταση ζημιών επιχειρήσεων

[1] Δημιουργία μιας κεντρικής συντονιστικής υπηρεσίας εξυπηρέτησης έκτακτης ανάγκης για επιχειρήσεις (one stop emergency shop) για τη συγκέντρωση και αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων και δικαιολογητικών, δεδομένου ότι πολλές δημόσιες υπηρεσίες υπολειτουργούν, ενώ οι επιχειρηματίες δεν διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο για να ασχοληθούν με όλα τα γραφειοκρατικά ζητήματα. Αυτή η υπηρεσία μπορεί να έχει μόνιμο χαρακτήρα και να λειτουργεί σε έκτακτες περιστάσεις σε όλη την επικράτεια.

[2] Πλήρης αποζημίωση της ιδιόκτητης επαγγελματικής στέγης με βάση την αξία της και όχι το θεσμοθετημένο ελάχιστο κόστος κατασκευής. Επιδότηση ενοικίου επαγγελματικής στέγης για όλους τους επαγγελματίες που μισθώνουν ή θα αναγκαστούν να μισθώσουν (διάρκεια επιδότησης ενός έτους).

[3] Κάλυψη των εξόδων μετεγκατάστασης για τις επιχειρήσεις που στεγάζονταν σε ακατάλληλα κτίρια.

[4] Αποζημίωση για τα κατεστραμμένα εμπορεύματα και τις πρώτες ύλες, με βασικό κριτήριο τα τιμολόγια αγοράς. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εξεύρεση τιμολογίων, τεκμήριο να είναι ενδεικτικές τρέχουσες τιμές.

Ασφαλιστικές – Φορολογικές ελαφρύνσεις

[1] Για τους επαγγελματίες που αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές απαλλαγή (και όχι μόνο αναστολή) από την καταβολή εισφορών στον ΟΑΕΕ για ένα εξάμηνο και μεταφορά ασφαλιστικού χρόνου με πλήρες, ωστόσο, δικαίωμα στην ασφάλιση υγείας.

[2] Απαλλαγή από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για όλους τους επιχειρηματίες της περιοχής για το τρέχον έτος.

[3] Απαλλαγή πληρωμής ανταποδοτικών τελών μέχρι το τέλος του έτους.

[4] Μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος για τα οικονομικά έτη 2015 και 2016.

[5] Για όσους έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, προτείνεται η μετάθεση της ρύθμισης και το πάγωμα καταβολής για έξι μήνες.

Κοινωνική προστασία – Κοινωνική συνοχή

[1] Επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου στις επιχειρήσεις για χρονικό διάστημα ενός έτους.

[2] Η άμεση αποκατάσταση των υποδομών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της ομαλής οικονομικής και κοινωνικής ζωής.