Μέτρα στήριξης δημοτών και ΔΕΥΑΣ προτείνει η παράταξη Βαλιώτη

nero

Την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων για την ανακούφιση και τη στήριξη των δημοτών λόγω κορωνοϊού, προτείνει η Δημοτική Ενωτική Κίνηση Σπάρτης. Στα μέτρα ανακούφισης που ζητά για τις επιχειρήσεις είναι η δυνατότητα παραχώρησης επί πλέον δημοτικών χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, αναστολή είσπραξης τελών για έξι μήνες με επαναξιολόγηση στο τέλος του εξαμήνου, απαλλαγή στα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού, απαλλαγή είσπραξης έως 31/12 στο τέλος ακαθάριστων εσόδων και τέλος παρεπιδημούντων, απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων στις οφειλές όλων των δημοτών μέχρι 31/12, μείωση καταβολής ενοικίου κατά 40% στα δημοτικά ακίνητα που στεγάζονται επιχειρήσεις ή καταστήματα των οποίων η λειτουργία σταμάτησε και απαλλαγή από την καταβολή μισθωμάτων των κυλικείων των σχολείων για όσο διάστημα παραμένουν κλειστά.

Όσων αφορά στη ΔΕΥΑΣ, η Δημοτική Ενωτική Κίνηση Σπάρτης ζήτησε απο τον δήμαρχο να αναβληθεί η συνεδρίαση για την τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης που θα φέρει υπερβολικές αυξήσεις σε περίοδο μεγάλης ανησυχίας και πρωτόγνωρης αβεβαιότητας.

Προτρέπει τη διοίκηση της ΔΕΥΑ να επιδείξει υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και να μην μετακυλίσει σε καμιά περίπτωση το υψηλό ενεργειακό κόστος, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, στους καταναλωτές.

Εξάλλου προτείνει ο δήμος και η ΔΕΥΑ, προκειμένου να ανακάμψουν οικονομικά, να διεκδικήσουν από την πολιτεία:

1) Έκτακτη οικονομική ενίσχυση που θα αποτρέψει την οικονομική κατάρρευσή τους από την μείωση των ανταποδοτικών τελών και άλλων φόρων.

2) Ανασχεδιασμό και παράταση του προγράμματος επιχορήγησης των δήμων για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών και εξόφλησης υποχρεώσεων λόγω τελεσιδικίας, δικαστικών αποφάσεων ή διαταγών πληρωμών (πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ) καθώς και συμπλήρωση της επιλεξιμότητας των δαπανών για αποφάσεις που αφορούν εργασιακές διαφορές και απαλλοτριώσεις.

3) Άμεση υπαγωγή των στο καθεστώς ανακούφισης των πληττόμενων κλάδων, με όλες τις αναστολές που αυτή συνεπάγεται (αναστολή καταβολής φόρων, ασφαλιστικών εισφορών κλπ)

4) Μείωση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, που με την τελευταία αύξηση του τιμολογίου της ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 20% περίπου αυξάνοντας το ενεργειακό κόστος στις περιπτώσεις άντλησης νερού (ύδρευσης και άρδευσης).

5) Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για το νερό και την αποχέτευση στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 6%.