Μέτρηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο Δήμο Ευρώτα

keraia metrisis ilekromagnitikis energeias

keraia metrisis ilekromagnitikis energeias

Κεραίες για τη μέτρηση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων τοποθετήθηκαν την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου στο κτίριο όπου στεγάζεται το γραφείο δημάρχου Ευρώτα (ΔΚ Σκάλας) και στο κτίριο του νηπιαγωγείου Βλαχιώτη.

Σκοπός των κεραιών είναι ο αξιόπιστος έλεγχος όσον αφορά στην τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, και ο κατά το δυνατόν μεγαλύτερος περιορισμός της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας προς όφελος της δημόσιας υγείας.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα στο διαδικτυακό τόπο www.paratiritirioemf.eeae.gr.