Μήνυμα Βαλιώτη για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η σημερινή παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία δίνει την ευκαιρία στους θεσμικούς φορείς, τους οργανισμούς και την κοινωνία να εγκύψουν στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία, συνιστώντας παράλληλα μια αφορμή για συνολική περίσκεψη επί του ευαίσθητου αυτού θέματος.

Στόχος όλων μας είναι τα άτομα με αναπηρίες να έχουν δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, την ίση μεταχείριση, την αυτόνομη διαβίωση και την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία με ίσες ευκαιρίες σε εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία και ενεργό συμμετοχή στην πολιτική ζωή της χώρας.

Με πίστη στην παραπάνω αρχή, ο δήμος Σπάρτης συμπράττει με φορείς των ΑμεΑ και κρατώντας ανοικτό δίαυλο επαφής αποσκοπεί στη δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος και στον περιορισμό των φυσικών και κοινωνικών εμποδίων. Προς την κατεύθυνση αυτή, η δημοτική αρχή υλοποιεί έργα που διευκολύνουν την προσβασιμότητά τους, ενισχύει την ασφάλεια διέλευσής τους με την οριοθέτηση ελεγχόμενων θέσεων στάθμευσης και τη δημιουργία ραμπών. Επιπλέον, διοργανώνει εκδηλώσεις και ημερίδες οι οποίες ενημερώνουν, εξοικειώνουν και ευαισθητοποιούν τους δημότες.

Η παροχή πολύπλευρης αρωγής είναι δηλωτικό γνώρισμα της ποιοτικής στάθμης η οποία πρέπει να διακρίνει κράτος και κοινωνία. Τα άτομα με ειδικές ικανότητες μάς δίνουν καθημερινά μαθήματα ζωής, αποτελώντας παράδειγμα αντοχής και υπομονής.

Ας μάθουμε, λοιπόν, από τους μαχητές της ζωής κι ας σταθούμε πλάι τους.

Ο δήμαρχος Σπάρτης

Ευάγγελος Βαλιώτης