Μήνυμα του κ. Ευσταθίου για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Οἱ καλοκαιρινές διακοπές τελείωσαν καί ἐπιστρέψατε στό σχολεῖο σας. Βρισκόσαστε πάλι στόν τόπο τῶν οὐσιαστικῶν προοπτικῶν καί τῶν βάσιμων ἐλπίδων σας. Οἱ παραλίες καί οἱ χῶροι διασκέδασης ὑπάρχουν, μόνο γιά νά μπορεῖ κανείς νά ξεκουράζεται καί νά ἀνανεώνεται. Ἡ ἀνεμελιά μπορεῖ ὡς σταθμός νά λειτουργήσει, ἀλλά ἐπάνω σ΄αὐτή δέν μποροῦμε νά ἐπενδύσουμε. Ὁ κόπος, ἡ μελέτη, ἡ προσπάθεια πολλές φορές μᾶς δυσκολεύουν, ἀλλά ἀναμφίβολα ὁδηγοῦν στήν ἐπιτυχία καί δημιουργοῦν τίς προϋποθέσεις τῆς ἀληθινῆς εὐτυχίας.

Τώρα, λοιπόν, μέ τό μυαλό ξεκάθαρο καί τήν ψυχή ξεκούραστη, ἀντικρίζετε τή νέα σχολική χρονιά. Μέ χαρά ξανασυναντᾶτε φίλους καί συμμαθητές σας. Μέ ἐνθουσιασμό ξαναβλέπετε τούς ἄξιους ἐκπαιδευτικούς σας. Ταυτόχρονα, θά πληροφορηθεῖτε γιά τίς ἐπιτυχίες μεγαλύτερων συμμαθητῶν σας καί μπορεῖτε νά ἐμπνευσθεῖτε ἀπό αὐτές.

Ἡ πολιτεία καί ἡ κοινωνία γενικότερα σᾶς περιβάλλουν μέ ἀγάπη καί ἐνδιαφέρον. Φροντίζουν γιά τά βιβλία σας, τά προγράμματα σπουδῶν σας, μεριμνοῦν γιά τήν ἐπιμόρφωση τῶν ἐκπαιδευτικῶν σας, ξοδεύουν χρήματα πολύτιμα γιά τήν εὐρύτερη καλλιέργειά σας.

Παιδιά μου,

Νά γνωρίζετε ὅτι τά σχολικά χρόνια εἶναι τά πιο ὄμορφα καί σημαντικά στή ζωή σας. Εἶναι περίοδος πού λαμβάνετε τά ἀναγκαῖα ἐφόδια καί θεμελιώνετε τό μέλλον σας. Εὐχή καί προτροπή ὅλων μας εἶναι νά εὐχαριστηθεῖτε τίς σπουδές σας ὅσο περισσότερο γίνεται. Δύσκολα μαθαίνει κάποιος κάτω ἀπό πίεση, ἄγχος καί ἔνταση. Ἡ γνώση μπαίνει μέσα σας χωρίς νά τό καταλάβετε, ὅταν τό μυαλό ποτίζεται ἀπό τό νερό τοῦ ἐνθουσιασμοῦ γιά τό ἀποτέλεσμα, τῆς ὄρεξης γιά τό καινούργιο, τῆς σταθερῆς πεποίθησης ὅτι μπορεῖτε νά ἐπιτύχετε.

Γιά νά πραγματώσετε τούς στόχους σας καί νά γίνετε χρήσιμο μέλος τῆς κοινωνίας μας, εἶναι ἀνάγκη, ἐπίσης, νά κατανοήσετε ἀπό τώρα ὅτι ἀληθινή μόρφωση δέν εἶναι νά ἀπομνημονεύετε σάν ρομπότ πληροφορίες κάθε λογῆς, οὔτε νά λύνετε πολύπλοκες ἐξισώσεις, οὔτε νά γράφετε καλά στίς ἐξετάσεις. Πραγματικά μορφωμένος εἶναι κάποιος, ὅταν ἔχει στήν καρδιά του ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο, σέβεται καί βοηθάει ἀδιακρίτως κάθε ἄνθρωπο, ζεῖ μέ πίστη, ἁπλότητα, ἐγκράτεια, ταπεινοφροσύνη. Ὁ μορφωμένος, ἀκόμη, γνωρίζει νά προσεύχεται, ἀφοῦ δέ λησμονεῖ ὅτι ὅλα τά ἀγαθά ἐξασφαλίζονται μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, πού εὐλογεῖ κάθε καλή προσπάθεια.

Γι΄αὐτό εὔχομαι ὁλόψυχα νά βάλετε μόνιμα τόν Θεό στήν καρδιά σας, γιά νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά τόν ἔχετε πάντα στό πλευρό σας, ἀφοῦ μόνο τότε ἡ νέα σχολική χρονιά καί ἡ ζωή σας ὅλη θά εἶναι χαρούμενη, εὐλογημένη καί καρποφόρα.

Ὁ Πνευματικός σας Πατέρας

πηγή: immspartis.gr