Μία εβδομάδα ακόμη για τις αιτήσεις πρόσληψης στις τοπικές μονάδες υγείας

Στις 8 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη στελέχωση των ΤΟΜΥ, των Τοπικών Μονάδων Υγείας στα αστικά κέντρα. Ήδη έχουν κατατεθεί δεκάδες χιλιάδες αιτήσεις για τις θέσεις των 1.200 γιατρών και των 1.700 του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που θα απαρτίζουν την ομάδα υγείας.

Στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας έχουν προκηρυχθεί 204 θέσεις γενικών ιατρών ή παθολόγων, 51 παιδιάτρων, 102 νοσηλευτών, 51 κοινωνικών λειτουργών, 51 επισκεπτών υγείας και 104 διοικητικών υπαλλήλων, για την έναρξη λειτουργίας 51 ΤΟΜΥ στις πρωτεύουσες των νομών.

Είναι το πρώτο βήμα εφαρμογής του νέου νόμου για την οργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ), που ψηφίστηκε τον προηγούμενο μήνα.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η 6η ΥΠΕ, “ο νόμος αυτός διέπεται από την ιστορικά επιβεβαιωμένη αρχή ότι το δημόσιο σύστημα είναι αυτό που έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα να σχεδιάσει και να ανταποκριθεί με επάρκεια στις ανάγκες υγείας του πληθυσμού, ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Ο ιδιωτικός τομέας έχει τον συμπληρωματικό ρόλο, με σαφείς και διαφανείς κανόνες.

Για πρώτη φορά στη χώρα μας ψηφίστηκε νομοθεσία για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πλήρως κοστολογημένη (75 εκ. ευρώ κατ’ έτος) και με την εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων για την άμεση έναρξη υλοποίησής της και τη συνέχειά της.

Επιπλέον, τόσο η μαζική προκήρυξη των θέσεων εργασίας του ιατρικού προσωπικού όσο και τα κίνητρα που θεσπίζονται (αποδοχές επιμελητή α’ ΕΣΥ, αυξημένη μοριοδότηση για τη μόνιμη ένταξη στο ΕΣΥ μετά τη λήξη των συμβάσεων κλπ) αποτελούν σημαντική παρέμβαση για την αναχαίτιση της μετανάστευσης του επιστημονικού προσωπικού της χώρας, αλλά και τον επαναπατρισμό του δυναμικού που ήδη εργάζεται στο εξωτερικό.

Η στήριξη της υλοποίησης του νέου ολοκληρωμένου συστήματος της ΠΦΥ από τους πολίτες, τους κοινωνικούς φορείς, τους νέους επιστήμονες και εργαζόμενους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία του”.