“Μαζεύει” τα αδέσποτα παραγωγικά ζώα ο Δήμος Σπάρτης: Πρόστιμα στους απρόσεκτους ιδιοκτήτες

Λόγω της ανάγκης εμβολιασμού των βοοειδών κατά της οζώδους δερματίτιδας, αλλά και της καταστροφής περιουσιών που προκαλούν ανεπιτήρητα (αδέσποτα) παραγωγικά ζώα στην περιοχή των Ανωγείων και των Καλυβίων Σοχάς, ο δήμος Σπάρτης θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την περισυλλογή τους.

Σύμφωνα εξάλλου με το νόμο, «ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται από τη σήμανσή τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, εφόσον μετά την παρέλευση δέκα ημερολογιακών ημερών από την περισυλλογή τους ο ιδιοκτήτης τους δεν αιτηθεί την επιστροφή τους, περιέρχονται στην ιδιοκτησία του δήμου».
Επιπλέον στον ιδιοκτήτη επιβάλλονται πρόστιμα (50 ευρώ ανά ζώο για αιγοπρόβατα και 150 ευρώ ανά ζώο για βοοειδή).

Ενημερώνονται λοιπόν οι κτηνοτρόφοι της ευρύτερης περιοχής του δήμου ότι την 1η Δεκεμβρίου θα αρχίσει η περισυλλογή των ανεπιτήρητων (αδέσποτων) βοοειδών και ως εκ τούτου καλούνται ως την ανωτέρω ημερομηνία να έχουν περιορίσει σε σταβλικές εγκαταστάσεις τα ζώα τους που τυχόν βόσκουν ελεύθερα, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των συνεργείων.