Μαθητές όλης της χώρας γνωρίζουν τον ποταμό Ευρώτα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Μαζί για τον Ευρώτα” που είχε καταθέσει ο σύλλογος Φίλων Προστασίας Ποταμού Ευρώτα στο υπουργείο Παιδείας, εγκρίθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Έτσι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα θα μάθουν για τη μεγάλη αξία αλλά και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο ποταμός.