Μακεδονικό: Ψήφισμα από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ΔΕΗ (τμήμα Λακωνίας)

Καλούμε την κυβέρνηση να μην αποδεχτεί στις διαπραγματεύσεις για το θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ τη βάση μιας λύσης που θα περιέχει τον όρο «Μακεδονία» στην ονομασία του γείτονος κράτους.

Η ονομασία Μακεδονία είναι αναμφίβολα ιστορική και πολιτιστική κληρονομία της Ελλάδας. Η ιστορία της Μακεδονίας, και ειδικά η ονομασία της, δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Ως έλληνες ποτέ δεν θα δεχτούμε την παραχώρηση, σε κανέναν, ονομασίας που θα περιέχει τον όρο «Μακεδονία».

Απαιτούμε από όλους όσους θέλουν να ονομάσουν το κρατίδιο αυτό «Μακεδονία» να σεβαστούν όλους τους έλληνες, απανταχού γης, όλα τα ανθρώπινα δικαιώματά μας για την ιστορία της χώρας μας, να είμαστε υπερήφανοι για τους προγόνους μας.

Είναι ιερό καθήκον μας να εξακολουθήσουμε τον αγώνα για τη Μακεδονία μας. Οι Μακεδόνες είναι Έλληνες.

Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική!