Μαρμαρογέφυρο

Μαρμαρογέφυρο, Καστόρι (Γιάννης Ξύδης)