Μείωση δημοτικών τελών και φόρων από τον δήμο Μονεμβασίας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Τη δυνατότητα μείωσης δημοτικών τελών και φόρων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού δίνει ο δήμος Μονεμβασίας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σε άτομα με αναπηρία καθώς και σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τώρα τις προϋποθέσεις, μπορούν να καταθέσουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι 22/12 στο αυτοτελές τμήμα κοινωνικής προστασία, παιδείας και πολιτισμού του δήμου προκειμένου να αξιολογηθούν και ενταχθούν άμεσα στο πρόγραμμα.

Αιτήματα όμως μπορούν να υποβάλλονται και καθόλη τη διάρκεια του έτους (εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις) ώστε να εντάσσονται σταδιακά στο πρόγραμμα.

Πληροφορίες δίνονται από το αυτοτελές τμήμα κοινωνικής προστασία και στα τηλέφωνα: 27323 60570 και 27323 60536.