Στις 11 Αυγούστου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, όπου συμπεριλαμβάνεται και το νέο οικόπεδο της ελληνικής ΑΟΖ που εμπίπτει στα εδαφικά όρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

“Πιο συγκεκριμένα, το οικόπεδο οριοθετείται στο θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά της Λακωνίας και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου δικαιούται νόμιμα το 5% από τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου αλλά και τη συμμετοχή με εκπρόσωπό της στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης, πριν από τη σύναψη του συμβολαίου παραχώρησης.

Με δεδομένη την εύρεση και την αξιοποίηση του κοιτάσματος φυσικού αερίου, ανοίγονται νέες προοπτικές ανάπτυξης τα επόμενα πενήντα χρόνια” είναι η άποψη που εκφράζεται από την Περιφέρεια.

Η αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας κ. Αδ. Τζανετέα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής της με το στρατηγικό σύμβουλο δρα Νίκο Λυγερό, εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η Περιφέρεια θα έχει σημαντικά έσοδα από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων και δήλωσε ότι καθίσταται επιβεβλημένη η ανάγκη “να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία στο στρατηγικό σχεδιασμό της περιοχής μας, που θα σημάνει περαιτέρω επενδύσεις σε υποδομές αλλά και νέες θέσεις εργασίας σε μια κρίσιμη για τη χώρα μας περίοδο λόγω της οικονομικής κρίσης”.

Από την πλευρά του ο κ. Λυγερός, σε συνέχεια της πρόσφατης συνάντησης που είχε με τον περιφερειάρχη, ενημέρωσε την κ. Τζανετέα για το νομοθετικό πλαίσιο και τις προβλέψεις ερευνών και αξιοποίησης της ΑΟΖ, ενώ ανέφερε ότι ειδικά για το συγκεκριμένο οικόπεδο τα προσδοκώμενα αποτελέσματα εκτιμώνται τεράστια σε σχέση με τα υπόλοιπα οικόπεδα της ελληνικής ΑΟΖ, κάτι που θα συμβάλει κατά πολύ στην ανάπτυξη της οικονομίας της γύρω περιοχής τα επόμενα χρόνια.