Την Παρασκευή 9/12, στα πλαίσιο του σχεδίου “Ξενοκράτης”, η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων πραγματοποίησε συνδυαστική δια-υπηρεσιακή άσκηση μεγάλης κλίμακας για την αντιμετώπιση συμβάντος ισχυρού σεισμού στην πόλη της Σπάρτης.

Η άσκηση σχεδιάστηκε σύμφωνα με το εγχειρίδιο σχεδιασμού, διεξαγωγής και αποτίμησης ασκήσεων πολιτικής προστασίας και τις σχετικές οδηγίες του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.

Η άσκηση διεξήχθη σε όλες τις σχολικές μονάδες α/βαθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης της πόλης με επίκεντρο το 3ο γυμνάσιο, και όπως διαπιστώθηκε ήταν αρκετά χρήσιμη και επιτυχής. Συμμετείχαν όλοι οι προαποφασισμένοι από την ομάδα σχεδιασμού εμπλεκόμενοι φορείς, δηλαδή η Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πελοποννήσου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της ΑΔΠΔΕ&Ι, οι Δ/νσεις Α/βαθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, η Διεύθυνση Αστυνομίας Λακωνίας, ο Δήμος Σπάρτης, το ΕΚΑΒ Σπάρτης, η Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λακωνίας, η ΔΑΕΦΚ, οι εθελοντικές οργανώσεις Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και “Ετοιμοκλής”, καθώς και η ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Σπάρτης.