Μεγάλωσε με την προσθήκη αίθουσας το 1ο Νηπιαγωγείο Μολάων

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε η νέα αίθουσα του 1ου νηπιαγωγείου Μολάων, συνολικών διαστάσεων 93,60 τμ, η οποία περιλαμβάνει αίθουσα απασχόλησης για 20 νήπια, χώρους υποδοχής – διοίκησης και WC για νήπια και ΑμεΑ. Με την κατασκευή της αφενός επιλύεται το χρόνιο πρόβλημα στέγασης των νηπίων της ΔΕ Μολάων και αφετέρου αναβαθμίζεται η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

H εκπόνηση της μελέτης έγινε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μονεμβασίας και η χρηματοδότησή της από το Ίδρυμα Μελά με το ποσό των 95.000 ευρώ.

Ο δήμαρχος Ηρακλής Τριχείλης ευχαριστεί σε ανακοίνωσή του δημόσια το ΔΣ του Ιδρύματος Μελά και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου.