Μελέτες για σημαντικά λακωνικά έργα εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, εγκρίθηκε η ένταξη της μελέτης του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με το ποσό των 2.750.000 ευρώ.

Επιπλέον, με την ίδια υπουργική απόφαση και μετά από σχετική απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου Πελοποννήσου, εγκρίθηκαν οι παρακάτω μελέτες, “γεγονός”, όπως δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης κ. Τζανετέα, “που αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον της Περιφέρειας για τη συντήρηση, ανάδειξη και διάδοση του πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος της Λακωνίας”. Συγκεκριμένα εντάχθηκαν στο ΠΔΕ:

1. Η μελέτη ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων δημοτικού διαμερίσματος Σπάρτης δήμου Σπάρτης με το ποσό των 100.000 €,

2. Η μελέτη ανάδειξης ποταμού Ευρώτα ως ιστορικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού πάρκου με το ποσό των 100.000 € και

3. Μελέτες τεχνικών έργων ΠΕ Λακωνίας με το ποσό του 1.000.000 €.