Μελέτη για Βιολογικό Καθαρισμό στο Κυπαρίσσι

viologikos katharismos

viologikos katharismos

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του δήμου Μονεμβασίας και της Αναπτυξιακής Εταιρείας “Πάρνων ΑΕ” που αφορά στην εκπόνηση μελέτης για το “Σχέδιο δράσης για την προετοιμασία έργων επεξεργασίας λυμάτων ΤΚ Κυπαρισσίου”, ύψους 37.445 ευρώ.

Η πληρωμή της μελέτης θα γίνει από πιστώσεις του δήμου και η επίβλεψη θα διενεργείται από την τεχνική του υπηρεσία. Ο συνολικός χρόνος εκπόνησης ορίζεται σε έξι μήνες. Θα περιλαμβάνει τοπογραφική – υδραυλική – ηλεκτρομηχανολογική – στατική και περιβαλλοντική μελέτη, καθώς επίσης και τεύχη ΣΑΥ – ΦΑΥ και τεύχη δημοπράτησης.

Το έργο αναμένεται να συμβάλει τόσο στην περιβαλλοντική όσο και στην τουριστική αναβάθμιση της περιοχής, η οποία τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται ταχύτατα και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς, τη θερινή κυρίως περίοδο.