Μεσημεριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης τη Μεγάλη Δευτέρα

dimarxeio Spartis

dimarxeio Spartis

Τακτική δημόσια συνεδρίαση θα γίνει στο δημαρχιακό μέγαρο Σπάρτης τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 στις 15.00′, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Διαχείριση αποβλήτων. Εισηγητής ο κ. δήμαρχος.

2ο Παραλαβή της α΄ φάσης της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης – ΣΧΟΟΑΠ – Δήμου Μυστρά, νυν ΔΕ Μυστρά του δήμου Σπάρτης», έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκπόνησης αυτής, αλλαγή διευθύνουσας τη μελέτη υπηρεσίας. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

3ο Έγκριση – ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια Λακωνικού Ημερολογίου. (Βασίλης Σκρουμπέλος)

4ο Έγκριση του αριθ. 16/2015 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, έγκριση δαπάνης της προμήθειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης τροχαίας κίνησης – πληροφοριακές κλπ». (Παν. Αργυρόπουλος)

5ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση – περίφραξη και λοιπές εργασίες στο νέο χώρο του β’ νεκροταφείου», αναδόχου Αναστασίου Ζέρβα. (Παν. Αργυρόπουλος)

6ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία ΤΚ Άρνας», αναδόχου εταιρείας Πάρνων ΕΕ. (Παν. Αργυρόπουλος)

7ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία δημοτικής κοινότητας Σπαρτιατών», αναδόχου Ιωάννη Φάμελου. (Παν. Αργυρόπουλος)

8ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «Ειδη ατομικής προστασίας». (Παν. Αργυρόπουλος)

9ο Επιχορήγηση της ιεράς μητρόπολης Μονεμβασίας και Σπάρτης. (Δημήτρης Αποστολάκος)

10ο Δικαίωμα βοσκής έτους 2015 (Καθορισμός βοσκήσιμων εκτάσεων, περισσεύματος βοσκής και βεβαίωση κατάλογου κτηνοτρόφων). (Δημ. Αποστολάκος)

11ο Έγκριση μη υπογραφής σύμβασης κυλικείου του β΄ νεκροταφείου Σπάρτης και έγκριση νέας δημοπράτησης. (Δημ. Αποστολάκος)

12ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για ενίσχυση ΚΑ μισθοδοσίας. (Δημ. Αποστολάκος)

13ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Δημ. Αποστολάκος)

14ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για «Προμήθεια υλικών σιδήρου, λαμαρινών και ειδών αλουμινίου για κατασκευή σχαρών και λοιπών ειδών». (Δημ. Αποστολάκος)

15ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας βιβλιαρίων πρόνοιας. (Θεμιστοκλής Πατσιλίβας)

16ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας ζωοτροφών. (Θεμ. Πατσιλίβας)

17ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας επίπλων και σκευών. (Παν. Αργυρόπουλος)

18ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών. (Παν. Αργυρόπουλος)

19ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού. (Βασίλης Σκρουμπέλος)

20ο Αγορά οικοπεδικής έκτασης (γήπεδο) με σκοπό την κατασκευή αμαξοστασίου. (Παναγιώτης Ρήγας)

21ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. (Δημ. Αποστολάκος)

22ο Πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις πλημμύρες από 25/3/2015 έως 28/3/2015. (Δημ. Αποστολάκος)

23ο Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ΔΔ Βλαχιώτη», αναδόχου K/Ξ Ματθαίος Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία – Ολύμπιος ΑΤΕ. (Παν. Αργυρόπουλος)

24ο Ρύθμιση οφειλών κινητής τηλεφωνίας. (Παν. Ρήγας)

25ο Περί έγκρισης σύναψης συνδρομής με την τοπική εφημερίδα «Λακωνικός Τύπος». (Δημ. Αποστολάκος)

26ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου ΤΚ Αγριάνων», αναδόχου Παναγιώτη Κιρκίρη. (Παν. Αργυρόπουλος)