Μετά τη βροχή

Το νότιο μέρος του Γερακίου μετά τη βροχή (Χρήστος Μπαλαμπάνος)