Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης 2014

opekepe logo

opekepe logo

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης έτους 2014. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Πέμπτη 15η Μαΐου 2014 (εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας που ορίζεται η 9η Ιουνίου 2014, για τις οποίες θα υπάρχουν οι σχετικές αποδείξεις στοιχειοθέτησης).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Οργανισμού στη διεύθυνση www.opekepe.gr