Μεταξύ Πόρου και Γαλατά

Μεταξύ Πόρου και Γαλατά (Χρήστος Μπαλαμπάνος)