Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην “Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία”

logo pedis

logo pedis

Το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει ενενήντα θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στο κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο “Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία – Global Political Economy” με το τμήμα Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Κύπρου. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 12 μηνών (δύο διδακτικά εξάμηνα) και οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης σε μία από τις παρακάτω κατευθύνσεις:

> Πολιτική οικονομία της διεθνούς επιχειρηματικότητας

> Πολιτική οικονομία της διεθνούς ασφάλειας

> Πολιτική οικονομία της διεθνούς ανάπτυξης.

Οι λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (http:/pedis.uop.gr).