Μεταστεγάζεται προσωρινά η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Λόγω των οικοδομικών εργασιών που εκτελούνται για τη βελτίωση του τέως δημαρχείου Μυστρά, η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του δήμου Σπάρτης θα μεταφερθεί προσωρινά σε διπλανά κτίρια (στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και στο γραφείο του «Βοήθεια στο Σπίτι» στη Μαγούλα).

Το κοινό θα εξυπηρετείται από Τρίτη 28/2 στα ακόλουθα σημεία:

Υπηρεσίες Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Σημεία εξυπηρέτησης κοινού

Τηλέφωνο

Προϊσταμένη Δ/νσης Γραφείο «Βοήθεια στο Σπίτι» 27313 61128
Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων Γραφεία Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ισόγειο)

27313 61106

27313 61104

Τμήμα Φυτικής, Ζωικής Παραγωγής, Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας Γραφεία Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ισόγειο) 27313 61102
Τμήμα Ενέργειας, Σχεδιασμού και Πρασίνου Γραφεία Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ισόγειο) 27313 61110

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

 

Γραφείο «Βοήθεια στο Σπίτι» 27313 61128