Με αρκετά θέματα συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 19.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για «Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδών». Εισηγητής ο κ. Δημήτρης Αποστολάκος.

2ο Περί συμμετοχής του δήμου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2017 – Τροποποίηση προϋπολογισμού. (Χριστίνα Μακρυσοπούλου)

3ο Οριστική παραλαβή παροχής υπηρεσίας «Κλάδεμα καρατόμησης δύο υψηλών δέντρων στην οδό Σπάρτης – Μυστρά». (Σταύρος Αργυρόπουλος)

4ο Έγκριση βεβαίωσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση κλιματιστικών». (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

5ο Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. (Χρίστος Πλειώτας)

6ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και τεχνικών έργων στην ΤΚ Καστορείου της ΔΕ Πελλάνας». (Π. Αργυρόπουλος)

7ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής α΄ τμήματος της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του δήμου». (Χρ. Πλειώτας)

8ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής α΄ τμήματος της εργασίας με τίτλο «Υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών του δήμου». (Χρ. Πλειώτας)

9ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του δήμου». (Χρ. Πλειώτας)

10ο Έγκριση της αριθμ. 87/2017 κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Ορέστη αριθμ. 9 στη Σπάρτη». (Π. Αργυρόπουλος)

11ο Έγκριση της αριθμ. 91/2017 κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, στις 20 και 22 Σεπτεμβρίου 2017» εντός της πόλης της Σπάρτης. (Π. Αργυρόπουλος)

12ο Περί διορθώσεως της αριθ. 167/2017 ΑΔΣ με θέμα «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων στον Παναγιώτη Νίκα». (Δ. Αποστολάκος)

13ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2017.(Δ. Αποστολάκος)

14ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Δ. Αποστολάκος)

15ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Δ. Αποστολάκος)

16ο Επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. (Δ. Αποστολάκος)

17ο Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης υλικών που συμπεριλαμβάνονται στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού πάρκων κλπ δημοτικών ενοτήτων πλην Σπάρτης 2017». (Π. Αργυρόπουλος)

18ο Έγκριση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του δήμου λόγω έκτακτης ανάγκης. (δήμαρχος)

19ο Οριστική παραλαβή παροχής υπηρεσίας «Ασφαλιστική κάλυψη της εμποροπανήγυρης». (Δ. Αποστολάκος)

20ό Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΤΚ Αφυσσίου και Κλαδά», αναδόχου Γ. Παπαδάκος και ΣΙΑ ΕΕ. (Π. Αργυρόπουλος)

21ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικών κέντρων και δικτύου σύζευξης». (Δ. Αποστολάκος)