Με δέκα θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ευρώτα

Dimos Eyrota

Dimos Eyrota

Πάνω σε δέκα θέματα θα κληθεί να λάβει αποφάσεις την Παρασκευή 12 Σεμπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα το δημοτικό συμβούλιο Ευρώτα:

1ο: Απόφαση σχετικά με τον ορισμό μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ευρώτα «Νικηφόρος Βρεττάκος». Εισηγητής ο δήμαρχος κ. Γιάννης Γρυπιώτης.

2ο: Απόφαση σχετικά με τον ορισμό μελών του ΔΣ της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Ευρώτειος Πολιτεία». (Γ. Γρυπιώτης)

3ο: Απόφαση σχετικά με τον ορισμό μελών του ΔΣ του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης». (Θεόδωρος Μπόλλας)

4ο: Απόφαση σχετικά με τον ορισμό μελών του ΔΣ του ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ευρώτα «Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλος». (Θ. Μπόλλας)

5ο: Απόφαση σχετικά με τον ορισμό αντιπροσώπων του δήμου στο ΔΣ του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου. (Ηλίας Παναγιωτακάκος)

6ο: Απόφαση σχετικά με τη μετακίνηση του δημάρχου. (Γεώργιος Σωτηράκος)

7ο: Απόφαση σχετικά με τη χρήση κινητής τηλεφωνίας από αιρετούς. (Γ. Σωτηράκος)

8ο: Απόφαση σχετικά με την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, με μέχρι πέντε ημερομίσθια το μήνα. (Θ. Μπόλλας)

9ο: Απόφαση σχετικά με την εκπροσώπηση του δήμου Ευρώτα και δικαίωμα υπογραφής στα πιστωτικά ιδρύματα. (Γ. Σωτηράκος)

10ο: Απόφαση σχετικά με τον καθορισμό χώρου συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Ευρώτα. (Γ. Γρυπιώτης)