Με εννέα θέματα συνέρχεται αύριο το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης

Τα ακόλουθα θέματα θα συζητήσει κατά την αυριανή (Τετάρτη 18/4) συνεδρίασή του στις 7.30′ μμ το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης:

1ο Έγκριση οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Σπάρτης». Εισηγητής ο κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος.

2ο Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το ΝΠΔΔ «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης» για την υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Σπάρτης». (Χριστίνα Μακρυσοπούλου)

3ο Περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου έτους 2018 σε τοπικές κοινότητες του δήμου – Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης. (Χρίστος Πλειώτας)

4ο Έγκριση 2ου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας των ΤΚ Κεφαλά – Καλλονής – Χρυσάφων – Αγριάνων», αναδόχου Πολυζώη Σωτηράκου. (Π. Αργυρόπουλος)

5ο Έγκριση 2ου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας των ΤΚ Γκοριτσάς – Αγίων Αναργύρων», αναδόχου Σταύρου Θεοδωρόπουλου. (Π. Αργυρόπουλος)

6ο Μίσθωση ακινήτων για δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων προς εξυπηρέτηση των δημοτών, εντός της πόλης της Σπάρτης, ανάκληση της αριθ. 539/07-12-2017 ΑΔΣ. (Π. Αργυρόπουλος)

7ο Περί εγκρίσεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Σπάρτης». (Βασίλης Σκρουμπέλος)

8ο Περί εγκρίσεως δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης». (Δημήτρης Αποστολάκος)

9ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Δ. Αποστολάκος)