Με συνεδρίαση αποχαιρετά το 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

dimarxeio Spartis

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 28/12 στις 18.30′, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

1ο Έγκριση 4ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ΔΔ Βλαχιώτη», αναδόχου Κ/Ξ Ματθαίος Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία – Ολύμπιος ΑΤΕ (εξ αναβολής). (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

2ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων. (Δημήτρης Αποστολάκος)

3ο Συμμετοχή του δήμου Σπάρτης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ – Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Δ. Αποστολάκος)

4ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση κτιρίων ΤΚ Καρυών», αναδόχου Κ/Ξ Π.&Α. Μάνης Τεχνική ΟΕ – Π. Τσάκωνα. (Π. Αργυρόπουλος)

5ο Έγκριση της αριθ.65/2015 απόφασης του ΔΣ του ΝΠ Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. (Θεόδωρος Τσαγκαρούλης)

6ο Περί παράτασης ισχύος της αρ. πρωτ. 39240/22-12-2015 σύμβασης μεταξύ του δήμου Σπάρτης και του Ιωάννη Βλάχου για την προμήθεια των ειδών της υποομάδας Θ1 «Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού» της προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του δήμου Σπάρτης και των Νομικών Προσώπων του έτους 2015. (Δ. Αποστολάκος)

7ο Περί απευθείας ανάθεσης των ειδών της προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του δήμου Σπάρτης και των Νομικών Προσώπων του έτους 2015. (Δ. Αποστολάκος).