Με φίλους στη Μονεμβάσια

Με φίλους στη Μονεμβάσια (Νίκος Καρκαμπάσης)