“Με χίλιες βρύσες χύνεται”

με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κρένει” 

Τρύπη Λακωνίας

(Ηλίας Ευαγγελόπουλος)