Με 15 θέματα η αποψινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης

dimarxeio Spartis

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 20.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Λήψη κανονιστικής απόφασης για τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης Μυστρά. Εισηγητές οι κ.κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος και Δημήτρης Αποστολάκος.

2ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για το έργο “Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016 στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας δήμου Σπάρτης”. (Δημ. Αποστολάκος)

3ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών επισκευής των οχημάτων του δήμου. (Βασίλης Σκρουμπέλος)

4ο Χορήγηση – ανανέωση παραγωγικών αδειών λαϊκής αγοράς. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

5ο Έγκριση βεβαίωση εργασιών για την εκτέλεση υπηρεσίας για την πιστοποίηση λειτουργίας της παιδικής χαράς στην ΤΚ Καρυών. (Παν. Αργυρόπουλος)

6ο Έγκριση βεβαίωση εργασιών για την εκτέλεση της υπηρεσίας “Συντήρηση συντριβανιών”. (Παν. Αργυρόπουλος)

7ο Αποδοχή αιτήματος της εταιρείας ΕΥΟΙΚΟΣ ΑΕ σχετικά με υπογειοποίηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ Μυστρά. (Παν. Αργυρόπουλος)

8ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 για τη συνδιοργάνωση της συναυλίας της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας ΕΡΤ. (Δημ. Αποστολάκος)

9ο Περί εγκρίσεως δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για “Φιλοξενία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας ΕΡΤ”. (Δημ. Αποστολάκος)

10ο Περί εγκρίσεως δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για “Βράβευση αριστούχων μαθητών”. (Δημ. Αποστολάκος)

11ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοσίων συμβάσεων (γενικών υπηρεσιών – προμηθειών) του Ν.4412/16, αρμοδιότητας του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης του Δήμου Σπάρτης, για το έτος 2017. (Χριστίνα Μακρυσοπούλου)

12ο Εξέταση αιτήσεων των Αρφάνη Ιωάννη του Εμμανουήλ και Βαχαβιώλου Μιχαήλ για ανανέωση μείωσης μισθωμάτων. (Δημ. Αποστολάκος)

13ο Προσωρινή παραλαβή της εργασίας με τίτλο “Αμοιβή για βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου”.

14ο Έγκριση βεβαίωση εργασιών για την εκτέλεση υπηρεσίας “Εργασίες επισκευής και συντήρησης αντλιοστασίων άρδευσης”. (Παν. Αργυρόπουλος)

15ο Έγκριση βεβαίωση εργασιών για την εκτέλεση υπηρεσίας “Καθαρισμός υδραυλάκων”. (Παν. Αργυρόπουλος)