Με 22 θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

dimotiko symvoulio Spartis (2)

dimotiko symvoulio Spartis (2)

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα γίνει τη Δευτέρα 9/2 και ώρα 19.00′, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο Ενημέρωση για το ρυμοτομικό σχέδιο Καλογωνιάς. Εισηγητές οι κ.κ. Αργυρόπουλος και Μανουκιάν.

2ο Μεταβολές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2015-2016. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

3ο Έγκριση της αριθ. 1/2015 απόφασης του ΝΠ Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σπάρτης με θέμα «Περί εγκρίσεως προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2015». (Αλέξανδρος Βουνάσης)

4ο Εξώδικος συμβιβασμός και κατάργηση δίκης με την Π. Μπούγας & ΣΙΑ ΟΕ. (Δημήτρης Αποστολάκος)

5ο Διατήρηση κενωθέντων περιπτέρων στη δημοτική κοινότητα Σπαρτιατών. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

6ο Έγκριση της αριθ. 146/2014 κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο «Κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην περιοχή του 2ου δημοτικού σχολείου Σπάρτης, στην πόλη της Σπάρτης στη ΔΚ Σπαρτιατών». (Παν. Αργυρόπουλος)

7ο Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων, μηνιαίως, για χρήση κινητής τηλεφωνίας στους δικαιούχους της παροχής αυτής. (Παναγιώτης Ρήγας)

8ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών που διέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ, αρμοδιότητας Δ/νσης Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης. (Παν. Ρήγας)

9ο Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Οδοποιία ΤΚ Άρνας». (Παν. Αργυρόπουλος)

10ο Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Διαμόρφωση – περίφραξη και λοιπές εργασίες στο νέο χώρο του β’ νεκροταφείου». (Παν. Αργυρόπουλος)

11ο Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Οδοποιία δημοτικής κοινότητας Σπαρτιατών». (Παν. Αργυρόπουλος)

12ο Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2015. (Δημ. Αποστολάκος)

13ο Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση επιτροπής βεβαίωσης εργασιών για το έτος 2015 της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Σπάρτης. (Στ. Αργυρόπουλος)

14ο Έγκριση συμμετοχής του δήμου Σπάρτης στην 8η Έκθεση Λακωνικών Προϊόντων – ψήφισης πίστωσης. (Χριστίνα Μακρυσοπούλου)

15ο Παράταση προθεσμίας έργου «Στεγανοποίηση οροφής οστεοφυλακίου ΤΚ Μαγούλας», αναδόχου Π. & Α. Μάνης Τεχνική ΟΕ. (Παν. Αργυρόπουλος)

16ο Παράταση μίσθωσης ακινήτων για στέγαση υπηρεσιών του δήμου Σπάρτης. (Δημ. Αποστολάκος)

17ο Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 585/10-11-2014 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ στο δήμο για χρονικό διάστημα έξι μηνών». (Θεμιστοκλής Πατσιλίβας)

18ο Συμμετοχή του δήμου στο πρόγραμμα Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) μαθητείας του ΟΑΕΔ για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης μαθητών. (Χρίστος Πλειώτας)

19ο Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών ΤΕΙ που επιθυμούν να κάνουν πρακτική άσκηση στο δήμο. (Χρ. Πλειώτας)

20ο Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη σύσταση τριμελούς επιτροπής για περιοδική εκκαθάριση αρχείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 480/1985 (ΦΕΚ 173 Α). (Δημ. Αποστολάκος)

21ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για «Καθαρισμό οδικού δικτύου λόγω χιονόπτωσης». (Δημ. Αποστολάκος)

22ο Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση τοπικής κοινότητας Κλαδά». (Παν. Αργυρόπουλος)